mms_img580329964.jpg

Slidre Regnskap - ditt eget regnskapskontor

Slidre Regnskap SA er et autorisert regnskapskontor. Kontoret ble startet i 1979 som et andelslag. Vi er i dag registrert som et samvirekforetak. 

At vi er et samvirkeforetak betyr at vi både er eid og styrt av våre kunder, og at vi driver etter prinsippet om selvkost. Det innebærer at vi ikke søker å oppnå store overskudd på vår drift, men at vi heller fokuserer på å levere et godt produkt til en fornuftig pris. Som kunde hos oss kan du med rette kalle oss "ditt eget regnskapskontor".

Alle våre kunder er andelseiere. Som andelseier kan du påvirke din hverdag som kunde direkte gjennom å stille til valg i styret, eller indirekte gjennom kontakt med andre kunder som sitter i styret for å fremme din sak.